Samen Opleiden
maakt een leven lang leren in het beroep van leraar mogelijk. De HAN Pabo en regionale besturen voor primair onderwijs investeren samen in deze ontwikkeling. Deze samenwerking is nodig voor doorontwikkeling en toekomstbestendig onderwijs.
© 2020